Foto/Video

08/10/2012
Podporniki Božidarja izvedemo 2. akciji pred priporom in sodiščem v Murski Soboti, o čemer poročajo POP TV, RTVSLO, Sobotainfo, Pomurec in pa Vestnik. Sodelujoče so policisti in kriminalisti popisali in nam odvzeli konopljo, ki nam jo je za namen akcije podaril Dejan Rengeo. Rastline konoplje bodo poslane v analizo v nacionalni forenzični laboratorij, kljub temu, da je bila policistom predložena kopija odločbe in dovoljenja, za katero konopljo gre.
Supporters of Božidar gather in front of the prison and court of Murska Sobota. National and local media report about the events. Policemen and criminalists take personal data and seize the hemp, that was given to activists by farmer Dejan Rengeo from his hemp field in Murska Sobota. The plants will be sent to national forenzic laboratory for analysis eventhough police has been given a copy of official permit which determines the legality of hemp in question.


08. oktober 2012


10/10/2012
Nova akcija podpornikov Konoplja je božji dar - FREE Božidar pred sodiščem v Murski Soboti. Sodišče smo polepili s komentarji podpisnikov peticije in rastlinami konoplje, ki nam jih je za namen akcije podaril Dejan Rengeo. Policist nas je popisal, plakate in konoplje pa so odstranili... Akcijo je posnel tudi POP TV.
New action in front of the court in Murska Sobota. On the walls of the court building we placed commentaries of the petition signatories and hemp plants that were given to us for the action by Dejan Rengeo. Our personal data was again taken by the policemen and statements were removed from the walls... action was filmed by POP TV.


10. oktober 2012


15/10/2012
Podporniki organiziramo novo akcijo v centru Murske Sobote, na dan 'Trejzinega senja', tradicionalnega sejma. Obiskovalcem delimo rastline konoplje in letake z informacijami o konoplji ter primeru Božidarja Radišiča. Policisti nas tokrat pustijo pri miru, nas pa opazujejo v civilu. Tudi tokrat našo akcijo posname POP TV.
Supporters organize new action in the centre of Murska Sobota on the day of 'Trejzino senje', traditional fair event. We hand out hemp plants and leaflets with information about hemp and the case of Božidar Radišič. We were left alone by the police this time eventhough we were watched. Also this action is filmed by POP TV.

15. oktober 201228/11/2012
Benefit dogodek in koncert v Menzi pri koritu v Ljubljani...
Benefit concert in Menza pri koritu in Ljubljana...28. november 2012 / Benefit v Menzi


30/12/2012
Benefit dogodek in koncert v Ambasadi ŠKM v Beltincih...
Benefit concert in Ambasada ŠKM (Beltinci)...


30. november 2012Več kmalu...
More coming soon...

Ni komentarjev:

Objavite komentar