Podpiši peticijo!

21.09.2012 ob 15.18 h je bil zaradi posesti in zaseženih 5 rastlin konoplje ter nedokazanega suma preprodaje na svojem domu v Prekmurju priprt od tega dne dalje gladovno stavkajoči Božidar Radišič, aktivist na področju politike do drog in zagovornik medicinske konoplje v Sloveniji. 5 rastlin konoplje je na vrtu gojil za lastno uporabo oz. samo-zdravljenje, v priporu pa kljub nepravični obravnavi in nepravilnostim v postopku organov pregona ostaja zaradi suma ponovitve kaznivega dejanja namena preprodaje odvzetih mu prepovedanih drog.  

V priporu gladovno stavkajoči Božidar Radišić zahteva pravično obravnavo s strani organov pregona in odpravo pripora zaradi posesti 5 rastlin konoplje. Je primer vsakdanje prakse neutemeljene in krivične kriminalizacije uporabnikov konoplje za lajšanje posameznih kroničnih bolezenskih tegob s strani organov pregona in sodišč RS.

Konoplja je rastlina, ki jo v več državah EU že uporabljajo za medicinske namene. V Republiki Sloveniji pa uporabnikom konoplje za samo-zdravljenje, kar je tudi aktivist za spremembo politike in zakonodaje na področju drog ter medicinske rabe konoplje Božidar Radišič, odvzamejo prostost. Zato zahtevamo spremembe na področju zakonodaje, delovanja sodišč in policije v obravnavi in kriminalizaciji tako Božidarja Radišiča kot drugih uporabnikov konoplje v medicinske namene v RS.

S podpisom peticije zahtevajmo:  
- takojšnjo odpravo pripora za gladovno stavkajočega Božidarja Radišiča,
- takojšnjo izpustitev vseh drugih zaprtih uporabnikov konoplje v medicinske namene, ki so jih kriminalizirali kot preprodajalce,
- spremembo zakonodaje oz. spremembo uredbe o uvrstitvi konoplje v 1. skupino nevarnih drog,
- da pristojne inštitucije za zdravstvo in socialo začnejo upoštevati znanstvena dognanja o konoplji in da začnejo delovati v skladu z njimi. 
- da se pristojne inštitucije odzovejo in ukrepajo v vseh primerih kršenja osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin uporabnikov konoplje,
- da organi pregona svoje delo opravljajo profesionalno, brez namernega in krivičnega obračunavanja z uporabniki in aktivisti za medicinsko uporabo konoplje  

PODPIŠI PETICIJO: IZPUSTITE NA PROSTOST BOŽIDARJA RADIŠIČA 

Tekst peticije je dostopen tudi v angleškem jeziku.     

... in ne spreglejte pobude za 4 predloge zakonov!  

Do 10.11.2012 je na upravnih enotah mogoče podpisati obrazec v podporo pobudi za 4 predloge zakonov:
Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi,
Predlog zakona o osnovnem bivanju,
Predlog zakona o samozdravljenju,
Predlog zakona o konoplji. 


V kolikor pride slednji v veljavo, Božidar zaradi gojenja konoplje za svoje potrebe pri nas ne bo več nikoli ne zaprt, ne obravnavan, niti ne bo zaradi tega zaprt ali obravnavan kdo drug! 

Ne odlašajte s podpisovanjem in pripeljite s seboj na upravno enoto tudi svoje prijatelje!

Več o pobudi si preberite na http://za4zakone.webs.com/ 


Ni komentarjev:

Objavite komentar